HOŞGELDİNİZ

Amacı: Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi öğrencilerine besin hijyeni ve teknolojisi, süt ve süt ürünleri hijyen ve teknolojisi, et ve et ürünleri hijyen ve teknolojisi, et muayenesi ve mezbaha bilgisi, veteriner halk sağlığı, su hijyeni, su ürünleri teknolojisi, kalite kontrol sistemleri, mevzuat bilgisi ve domuz eti kalitesi konularında teorik ve pratik bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Vizyon: Besinlerin üretim teknolojilerinin bilinmesi ve öğretilmesi, Kalite kontrollerinin yapılması, Besin endüstrisinin ihtiyacını karşılamaya yönelik eleman yetiştirilmesi ve yeni gelişmelerin sahaya aktarılması, Üretici ve tüketicilerin sağlıklı besinler konusunda bilinçlendirilmesidir. Misyon: Sağlıklı ve güvenli gıdalar üretmek, Yeni gıda işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek, Gıdaların nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak, Ürün geliştirme çalışmaları yaparak fonksiyonel yeni gıdalar üretmek, Gıda hijyeni ve kontrolü, et muayenesi ve teknolojisi, süt muayenesi ve teknolojisi, veteriner halk sağlığı, su hijyeni ve su ürünleri teknolojisi, kanatlı eti üretimi ve kontrolü ile domuz eti kalitesi konularında yeterli teorik ve pratik donanımı olan, veteriner hekimler yetiştirmek. Program Tanımı: Beslenmede önemli yer tutan hayvansal gıdaların, çiftlikten sofraya tüm aşamalarda kaliteli ve güvenli olarak üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılması konusunda gerekli eğitimin verilmesinde ve araştırmaların yapılmasında etkin bir rol oynamaktadır. Bölümün bünyesinde aynı isimle anılan bir anabilim dalı bulunmaktadır. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı tarafından yürütülen derslerde besinlerin üretim teknolojilerinin bilinmesi ve öğretilmesi, kalite kontrollerinin yapılması, besin endüstrisinin ihtiyacını karşılamaya yönelik eleman yetiştirilmesi ve yeni gelişmelerin sahaya aktarılması, üretici ve tüketicilerin sağlıklı besinler konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca besin endüstrisinin gelişmesine katkı sağlayacak mevcut ürünlerin kalitelerinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. İstihdam Olanakları: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı il ve ilçe hayvan sağlığı müdürlüklerinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Hayvan Islahı ve Üretim Kurumlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri Bölge Laboratuarlarında, Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayinde, Belediyelerde, Özel kesimhanelerde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Laboratuarlarında, ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gıda satışı yapılan market ve toptan satış noktalarında, Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri, özel haralar, özel hayvan hastanelerinde görev yapabilir ve kendi kliniklerini açabilirler.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )